ՄԱՄՈՒԼԸ /ՏՊԱԳԻՐ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ/, ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԵԼՈՎ 17-ՐԴ ԴԱՐԻՑ Ի ՎԵՐ, ԱՌԱՋԱԴԵՄ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ԱՌ ԱՅՍՕՐ ՈՒՆԻ ԱՆՓՈԽԱՐԻՆԵԼԻ ԴԵՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՆԿԱԽ ՄԱՄՈՒԼԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆՆ Ի ՆՊԱՍՏ` ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՒՄ Է «ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ» ԱՆԿԱԽ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԹԵՐԹԸ՝ 2006Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 21-ԻՑ՝ ՀՀ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԻՑ Ի ՎԵՐ
Կապ

    Լրատվական գործունեություն իրականացնող «ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ» ՍՊԸ

    «ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ» թերթ // Զանգվածային լրատվության միջոց /ԶԼՄ/

հիմնադիր-խմբագիր Իրինա Դանիելյան,

հիմնադիր-տնօրեն Ինարա Դանիելյան

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ավան, Թումանյան թ. 7/2

Փոստ. դասիչ՝ 0060, հեռ.՝ +/374/77701377

էլ. փոստ՝ gortsntats@yandex.ru 

  Պաշտոնական կայք՝ www.gorcntac.am